Chromstraße 9  ·  30916 Isernhagen
+49 511 5444583-0
+49 511 5444583-1  ·  info(a)hirsch-technik.de

Pressure Roller and Lint Roller

HIRSCH pressure roller and lint roller

PNDescriptionWidth / mm ø / mm
500 150 48Solid pin roller made of elastic PU foam15045
500 150 50Edge roller made of steel3034
500 150 52Adhesive lint roller25030